De aantallen liggen lager dan in 2021 toen vanwege de Brexit een recordaantal nieuwe investeringsprojecten en landingen werd gerealiseerd (654 nieuwe projecten en 131 landingen). In 2021 werd hierbij verwacht dat de landingen zo’n 1000 FTE na drie jaar zullen opleveren met een contractwaarde van 180 miljoen euro en dat er een investeringsbedrag van 190 miljoen euro mee is gemoeid. De jaarcijfers voor 2022 zijn op dit moment van schrijven nog niet bekend en worden eind januari 2023 gepubliceerd. 

In lijn met de ambities van de topsector logistiek (en de strategie van NDL 2020-2025) is het accent bij de activiteiten van NDL gelegd op innovatie en duurzaamheid.
Dit aspect heeft een plaats gekregen in de kernactiviteiten van NDL: lead generation, het verbinden van netwerken en het delen van kennis. Er zijn in 2022 door NDL zeven events georganiseerd met duurzaamheid en innovatie als thema en er gaan zich naar verwachting tussen de 5-10 nieuwe innovatie logistieke leden bij NDL aansluiten.
In lijn met de strategie van het
Invest in Holland netwerk is de focus bij acquisitie gelegd op het aantrekken van projecten met een hoge toegevoegde waarde voor Nederland (van volume naar value).