Pilot: Afval over water

 

Terug naar Multimodale Corridors

In oktober is gestart met het samenpersen van zo’n 1500 ton restafval tot balen.
Deze balen worden vervolgens geladen in een schip van de firma
Fransbergen, dat de balen vervoert naar de afvalenergiecentrale van AVR in Rotterdam. Het vervoer van huishoudelijk restafval per schip naar de afvalenergiecentrale vervangt het vervoer per vrachtwagen. Alleen al vanuit Limburg leggen jaarlijks zo’n 6.000 vrachtwagens circa 1,5 miljoen snelwegkilometers hiervoor af. Het transport over water zorgt voor 40 tot 50% CO₂-reductie en voor een afname in files op de Limburgse en Nederlandse snelwegen. Daarnaast kan het afval gebaald langer opgeslagen worden. Daardoor zijn afvalenergiecentrales beter in staat om het aanbod van energie en warmte, die vrijkomt bij de verbranding van het afval, af te stemmen op de vraag. Ook biedt het transport over water mogelijkheden voor de enorme chauffeurstekorten. Een schipper verzet hetzelfde werk als minimaal 50 vrachtwagenchauffeurs.
 

Lees ook: Unieke pilot gestart: afval in balen vervoerd over water – Topsector Logistiek 

 

 

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5