Carbon Added Accounting

 

Terug naar Supply Chains


Aantoonbare duurzame productieketens  

Een aantoonbaar betrouwbare CO₂e voetafdruk van een product is één van de belangrijkste stukken informatie. Deze informatie is cruciaal om de juiste CO₂e uitstootreducerende maatregelen te kunnen nemen. Echter, door de complexiteit van, vaak internationale, productieketens is er nog geen CO₂e boekhoudkundige methode om dit te realiseren. Er wordt nu gewerkt met grove standaardwaarden en branchestandaarden, die ver boven of onder de daadwerkelijk CO₂e-uitstoot kunnen liggen. Topsector Logistiek ontwikkelt daarom Carbon Added Accounting.
Een CO₂
e accountingmethode voor boekhouding in productieketens, waarbij gebruik wordt gemaakt van primaire bedrijfsdata. In 2022 is door praktijkcases bij diverse productiebedrijven aangetoond dat Carbon Added Accounting goed werkt.
De methode is uniform toepasbaar, simpel en radicaal schaalbaar. Én het levert bedrijven waardevolle nieuwe inzichten om hun bedrijf winstgevender te maken.
 

De Carbon Added Accounting methode 

Carbon Added Accounting werkt volgens een btw-geïnspireerd principe dat accountants ‘cost accounting’ noemen. Per schakel in de productieketen wordt de CO₂e-uitstoot bepaald die aan een product wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld door energieverbruik van machines in een productielijn of de verbranding van brandstof tijdens het vervoer. Dit wordt bij de CO₂e-voetafdruk van de ingekochte grondstoffen opgeteld. Aan de hand van de ‘productiereceptuur’ van bedrijven wordt de CO₂e toegewezen aan het product dat wordt verkocht aan de volgende schakel in de keten of consument. Door het bijhouden en doorgeven van de datakwaliteit wordt het inzichtelijk op welk type brondata de CO₂e-output is gebaseerd en hoe nauwkeurig de CO₂e-uitstoot is. 

Verf, tulpen of bier, het kan allemaal 

In het Carbon Footprinting programma is bij honderden logistieke bedrijven bewezen dat Carbon Added Accounting werkt voor transport en op- en overslag. Productieketens bestaan uiteraard uit meerdere typen bedrijven dan enkel transport en op- en overslag. Daarom is Carbon Added Accounting ook toegepast bij productie- en agrarische bedrijven. Voor de productie van producten als verf, bier, verpakkingsmateriaal, eieren en tulpen weten we inmiddels dat de methode werkt. Het principe, CO₂e-input + CO₂e-added = CO₂e-output, is uniform toepasbaar.  

Via CO₂e-uitstoot inzicht in duurzaam concurrentievoordeel 

Ook blijkt in verschillende praktijkcases dat de CO₂e-informatie bedrijven nieuwe inzichten geeft in de efficiëntie van het productieproces. Bijvoorbeeld het feit dat bij verfproductie het grootste aandeel van de CO₂e footprint komt van de oplosmiddelen in de verf. Of dat bruine bieren een hogere CO₂e footprint hebben dan lichte bieren.
Ook konden mankementen in een productielijn worden gesignaleerd doordat de CO₂
e footprint per product opliep. Deze kennis helpt bedrijven om zowel kosten als CO₂e-uitstoot te verlagen. Dit creëert een duurzaam concurrentievoordeel voor bedrijven.
Zo kunnen bedrijven nu en in de toekomst succesvol zijn.