Community benchmarks

 

Terug naar Carbon Footprinting

“Community Benchmarks” zijn ontwikkeld om opschaling van Carbon Footprinting te versnellen. Een community is een groep van 4-7 vergelijkbare bedrijven qua type vervoer en/of type lading. Bijvoorbeeld bierbrouwers en hun vervoerders, of e-commerce webwinkels en hun vervoerders, of droge bulk via binnenvaart. Deze bedrijven passen onder begeleiding van de Topsector elk de Carbon Footprinting methode toe op een vergelijkbaar deel van hun transportketen. De resultaten worden eerst vertrouwelijk per bedrijf besproken en, als men daar toestemming voor geeft, in anonieme vorm vergeleken binnen de groep. Deze aanpak heeft allerlei voordelen: 

  • De bedrijven kennen elkaar als concullega en zijn benieuwd naar de mogelijke verschillen in de aanpak. Dat ze op die manier van elkaar kunnen leren, motiveert om mee te doen. 
  • Het toepassen van de methode in een specifiek segment leidt vaak tot aanscherping, verbetering en specifieke toepassingsrichtlijnen voor dat segment. Dat maakt de drempel voor andere bedrijven in hetzelfde segment veel lager. 
  • Het feit dat de vaak toonaangevende bedrijven in een segment de methode al toegepast hebben, verhoogt het vertrouwen. 
  • De gecombineerde resultaten geven een goed beeld van de CO₂ -prestatie van een segment en zijn op veel meer data gebaseerd dan bijvoorbeeld de CBS-cijfers. 


De aanpak is
in 2021 ontwikkeld en opgeschaald. De aanpak blijkt veel respons en resultaat op te leveren is zeer kosteneffectief. De doelstelling is om uiterlijk in 2023 de Community Benchmark in 100 gedefinieerde segmenten uitgevoerd te hebben, met meer dan 500 bedrijven. Eind 2022 staan we op 83 segmenten en zijn er 110 segmenten gedefinieerd.