Control tower toepassingen voor bouwlogistiek

 

Terug naar Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen

In samenwerking met de Topsector Logistiek en een breed consortium van kennis- en onderwijsinstellingen, betrokken brancheorganisaties en vooraanstaande bouwondernemingen heeft TNO onderzoek gedaan naar duurzame bouwlogistiek.
Duurzame bouwlogistiek is de afstemming van logistiek in de gehele keten, van architect naar de aannemer tot de werknemers op de bouwplaats, zodat de bouw zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvindt. Bij negen proeftuinen werd onderzoek gedaan, waarvan er bij drie uitgebreide gegevens zijn verzameld en ook besparingen zijn aangetoond. Bij deze drie projecten werd circa 50%, 65% en 80% aan ritten bespaard
: totaal ruim 260.000 kilometer.

Dit leidde tot een vermindering van de CO₂-uitstoot van respectievelijk 40%, 85% en 50%.
De ervaringen met bouwhubs, een locatie aan de rand van de stad waar alle bouwmaterialen worden verzameld, waren unaniem positief. Maar het onderzoek laat ook zien dat innovaties hard nodig zijn om de duurzame
bouwlogistieke concepten succesvol toe te passen over de gehele keten. Cruciaal is de afstemming en samenwerking binnen de keten. Daarbij mist men een bouwlogistieke Control Tower die voor ketenregie over alle diverse logistieke stromen rondom een bouwproject overziet. Aan welke functionele eisen moet een Control Tower voor de bouwlogistiek voldoen?

Lees het in het rapport hiernaast.

Bekijk video