Om de ambities en operationele doelstellingen te verwezenlijken werd voor 2022 ingezet op drie strategieën:  

  1. Versterken van de Nederlandse propositie: het aanbod uitwerken en valideren met private sector.

  2. Versterken van de interactie met Partners.

  3. Identificeren van de internationale vraag (buitenlandse afnemers).  

Er is in 2022 een drietal proposities ontwikkeld. De eerste heeft betrekking op Agrologistiek. Het betreft een cross sectorale samenwerking met de Topsector Agro en –Tuinbouw. Daarnaast zijn twee proposities ontwikkeld op toepassingsgebieden van de Topsector logistiek: Multimodale Corridors en Duurzame Supply Chains- Carbon footprinting. Beide proposities ondersteunen de internationale uitbreiding van het Lean & Green programma.  

De proposities worden verbonden aan de internationaliseringsactiviteiten van partners als NLin Business, relevante vakministeries, RVO als ook andere topsectoren.
Naast nauwere samenwerking binnen Nederland is ook de afstemming met het Nederlands postennetwerk in het buitenland versterkt. Marktbewerking vindt plaats door gefocuste inzet op doelmarkten. Er wordt gericht gewerkt aan het mobiliseren van een groep geïnteresseerde bedrijven en de collectieve ondersteuning wordt vormgegeven in een meerjarig plan. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking die is georganiseerd rondom Agrologistiek in de ASEAN regio. Maar ook activiteiten om verdere uitrol van het
Lean & Green programma binnen Europa en de Verenigde Staten te stimuleren.