Gedragsbeïnvloeding

 

Terug naar Steden

Het vergroten van de bewustwording en activering van (mkb-)bedrijven in de binnenstad 


Door de betreffende ondernemers actief en op maat te helpen bij het maken van keuzes en hun gedrag daarin positief te beïnvloeden, wordt draagvlak gecreëerd voor de geplande ZE-maatregelen. Topsector Logistiek volgt deze lokale initiatieven op de voet, zodat we opgedane kennis, ervaring en praktische informatie kunnen delen.

Het mkb heeft het druk. Verschillende segmenten ervaren grote uitdagingen als gevolg van de sterk stijgende energiekosten, personeelstekorten en naweeën van de coronamaatregelen. De bewustwording ten aanzien van de klimaatambities is bij ondernemers laag, terwijl het mkb een belangrijke schakel is in het behalen van de doelstellingen.    

Stuurgroep Steden heeft veel tijd en energie gestopt in het achterhalen van de drijfveren van ondernemers in de binnensteden om al dan niet te verduurzamen. Vervolgens is gezocht naar de juiste argumenten en het koppelen aan voldoende handelingsperspectief. Dit alles moet leiden tot een gedragsbeïnvloedingsstrategie die momenteel door een consortium van gedragspsychologen, communicatie-experts en vormgevers wordt uitgewerkt. Deze strategie wordt begin 2023 getest binnen een pilotgemeente. Op basis van de resultaten (testen slogan, kanalen, afzenders, boodschap en argumenten) wordt de aanpak opgeschaald tot landelijk niveau.

Het streven is een eenduidige campagne te ontwikkelen die duidelijkheid geeft aan ondernemers en ruimte biedt voor lokale incentives.