Carbon Footprinting

 

Terug naar Human Capital

Gebruikmakend van bestaande tools en materialen uit de Topsector Logistiek 

  • van de ontwikkelde Carbon Footprinting methodiek – onder andere de tools van BigMile en de website carbonfootprinting.org;  
  • van het Off-Road programma – gericht op modal shift van weg naar water en spoor; 
  • van het Lean & Green programma – gericht op CO₂-reductie van logistieke partijen.  

heeft de Universiteit Twente een impuls gegeven aan de opschaling hiervan bij het MKB. 

Studenten en docenten hebben mkb-bedrijven in de regio ondersteund met het vaststellen van hun carbon footprint (gebaseerd op beschikbare data) en het opstellen van een plan voor CO₂-reductie. Zij deden dit op basis van een ontwikkelde samenwerkingsformule, een toolbox voor studenten en professionals, aangevuld met ondersteunende materialen zoals webinars, korte instructievideo’s en tutorials voor docenten en logistiek makelaars. Voor promotie zijn diverse (online) kanalen ingezet, waaronder die van Port of Twente (samenwerkingsorganisatie in de regio) en de Logistieke Alliantie (koepelorganisatie van de brancheverenigingen in de logistiek).
De samenwerkingsformule en tools zijn vrij beschikbaar gesteld aan logistiek makelaars (die in 28 regio’s bedrijven helpen bij verduurzaming, bereikbaarheid of modal shift) en medewerkers bij MKB bedrijven.
 

Daarnaast heeft het project onderwijsmateriaal opgeleverd voor hbo en wo opleidingen, dat nu wordt ingezet. 

De link met het onderzoek is gelegd door studenten aan te sluiten bij lopende onderzoeksprojecten zoals ICCOS en CLICKS om zo concreet invulling te geven aan duurzame én datagedreven logistiek.  

Andere resultaten: 

  • Voor het Off-Road programma is een Joint Corridor Performance Dashboard ontwikkeld, dat nu als prototype in gebruik is bij één van de deelnemende bedrijven, namelijk Container Terminal Twente (CTT). 
  • Onder regie van het Lean & Green programma is een Challenge based learning methodiek ontwikkeld. Daarmee krijgen bedrijven begeleiding bij de implementatie van BigMile (carbon footprinting) voor het realiseren van CO₂-reductie.  

Naast Universiteit Twente hebben ook vier hogescholen deelgenomen in het project en staat verdere samenwerking met andere hogescholen gepland. Per hogeschool zijn 15-20 bedrijven per collegejaar ondersteund.  

Als opschalingsmethodiek van in de Topsector ontwikkelde kennis en innovatie bleek dit project zeer effectief. Veel studenten en bedrijven hebben deze kennis ontvangen en omgezet in concrete acties.