NOx-uitstoot transport en mobiele werktuigen

 

Terug naar Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen

TNO heeft veel kennis opgebouwd over (onder andere) NOx-emissies van ICE-motoren die in vrachtvoertuigen en mobiele werktuigen gebruikt worden. Die kennis laat zien wat de primaire drivers zijn van die uitstoot en hoe de uitstoot kwantitatief afgeleid kan worden uit praktijkgegevens (zoals soort motor/vermogen, inzet, dieselverbruik). 

De Topsector Logistiek heeft deze manier van afleiden van de NOx-uitstoot toegevoegd aan de reeds bestaande methodieken en tools voor CO₂ -uitstootmonitoring.
Door het toevoegen van een beperkt aantal dataelementen (zoals kenteken = type motor, snelheidsprofiel) wordt de NOx-uitstoot berekend. Deze uitstoot kan toegerekend worden aan lading/klant, maar ook bepaald worden per locatie/postcodegebied. Door telematica (dataverbindingen, computernetwerken en elektrotechniek) toe te voegen of te gebruiken die in mobiele werktuigen zit kan dezelfde manier van NOx-monitoren bij mobiele werktuigen gebruikt worden. In het deelprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen wordt deze aanpak uitgebreid in de praktijk getest en vervolmaakt.
 

De opzet van de Topsector Logistiek gaat initieel uit van naderhand aantonen van NOx-uitstoot, gerelateerd aan een bouwproject. Dezelfde opzet is ook vooraf toepasbaar, afgeleid van de projectbegroting van een werk. Gezien de urgentie in de markt om snel uitstootberekeningen voor vergunningverlening te kunnen maken, wordt de koppeling ontwikkeld met het AERIUS-NOx depositie model.