Joint Corridor Off-road

 

Terug naar Multimodale Corridors

Modal shift naar de binnenvaart en het spoor

Binnen het ecosysteem van Joint Corridors Off-Road worden, in samenwerking met onder meer provincies, kennisinstellingen en brancheorganisaties, barrières geslecht om de stap naar binnenvaart en spoor te vergemakkelijken. Het ecosysteem bestaat onder meer uit een community van bedrijven, juridische ondersteuning, de inzet van studenten en een landelijke mindshift campagne. Naast een focus op de maatschappelijke doelen bereikbaarheid en mobiliteit, wordt er nadrukkelijk ook aandacht gegeven aan de bedrijfseconomische doelen beschikbaarheid en schaalbaarheid. Samen vormen deze vier doelen een vliegwiel om modal shift te versnellen.  

Het programma is opgeschaald naar ruim 40 ‘joint corridors’, waarin bedrijven samenwerken om samen Off-Road te gaan. Wekelijks zijn er bijna 200 vertrekkende treinen en schepen met een totale capaciteit van 2,8 miljoen TEU, waarmee bij volle capaciteit 750 ton CO₂ bespaard kan worden en ruim 300 miljoen wegkilometers minder worden gereden. Bedrijven worden daarbij regionaal ondersteund door Logistieke Makelaars, ervaren logistieke professionals. Daarnaast worden ‘Off-Road Runners’ ingezet: studenten logistiek die helpen bij de implementatie als onderdeel van een minor of stage. 

Deelname voor bedrijven is gratis, en er wordt geen financiële ondersteuning gegeven. Hiermee wordt elke modal shift gerealiseerd op basis van een sluitende business case, wat leidt tot duurzame corridors. 

  • 0
  • 1
  • 2