Platform Stadslogistiek

 

Terug naar Human Capital

Doelstelling van deze set vouchers was om de kennis over Stadslogistiek bij studenten van verschillende onderwijsniveaus en professionals op een praktische en theoretische wijze te vergroten. Hiervoor zijn leermiddelen ontwikkeld zoals een basisintroductie over Stadslogistiek (via een interactieve lesbrief), een casebase met praktische voorbeelden rond Stadslogistiek en kennisclips en video’s. Het materiaal biedt allereerst basiskennis over stadslogistiek, segmentatie van stadslogistiek, de impact van logistiek op de stad, ontwikkelingen in stadslogistiek, zoals zero emission en synchromodale logistiek. Het materiaal is bruikbaar voor verschillende niveaus van onderwijs en professionals. Voor een diepere verkenning kunnen verschillende doelgroepen verschillende kennisrichtingen inslaan.  

Het tweede deel van de portal biedt een eerste (en daarna open en navulbare) casebase c.q. kennisbank van 15 verzamelde en beschreven onderwijscases van goede voorbeelden in stadslogistiek. Daarbij worden de zeven segmenten van de in de Topsector uitgebrachte Outlook Stadslogistiek – feiten en cijfers over stadslogistiek en de ontwikkeling daarvan – gebruikt (bedrijfsafval, bouw, facilitair, horeca, pakketten en thuislevering, renovatiebouw en supermarktbelevering). De cases bestaan uit documentatie, referentiemateriaal, interviews, en eventueel logistieke data. De cases kunnen als referentie- en kennisbron dienen. 

De derde onderwijsvoucher is gebruikt voor het produceren en online beschikbaar stellen van een serie van 3 videolessen (22 kennisclips) die de ins en outs inzichtelijk maken van stadslogistiek in een aantal praktische contexten. Evenals bij de onderwijscases, zijn de zeven segmenten van de Outlook Stadslogistiek gevolgd en is een onderverdeling in steden gemaakt van klein tot groot.  

Alle materialen zijn ondergebracht in de open source beschikbare integrale website www.slimmeleermiddelen.nl 

De resultaten zijn gedeeld met de groep van negen Hogescholen met bachelor Logistiek opleidingen, de mbo-Raad (mbo-onderwijs), gepresenteerd tijdens een landelijke dag van het publiek-private samenwerkingsverband Centre of Expertise KennisDC Logistiek en gedeeld via de websites en nieuwsbrieven van de Logistieke Alliantie, TKI Dinalog en de Topsector Logistiek.