Verduurzaming Binnenvaart

 

Terug naar Multimodale Corridors

Transitie binnenvaart

De investeringen voor vergroening van de binnenvaart zijn substantieel. De schepen die worden ingezet, varen vaak tientallen jaren. Het toepassingsgebied Multimodale Corridors vindt het belangrijk dat de binnenvaart ook in de toekomst een duurzame en concurrerende transportmodaliteit blijft. 

Om de transitie van de binnenvaart op gang te brengen, zijn verschillende programma’s en projecten opgestart. Het programma ‘Meten op Schepen’ is geïnitieerd om belangrijke parameters en prestaties te meten en vast te leggen in de realiteit van de binnenvaart, gericht op CO₂-uitstoot en luchtverontreinigende stof(fen) (NOx). Van een deel van de schepen ontvangt TNO nu periodiek data. Hierop doen ze een eerste analyse. Deze wordt in Q1 van 2023 verwacht. 

Meten is niet voldoende om een transitie in gang te zetten; het is slechts de start. Bedrijven moeten zicht krijgen op de haalbaarheid van het implementeren van reductiemaatregelen. Daarom is ook de stap gezet om met een eenvoudige en beknopte weergave de mogelijke verduurzamingsstappen voor bestaande binnenvaartschepen weer te geven. Bovendien worden de handelingsperspectieven voor de binnenvaart op papier gezet.